Kommer Jorden förstöras av partikelacceleratorn LHC?

…Nej, och om jag har fel, lär ni knappast hinna märka det. Låt mig förklara varför jag säger så här…

Inom forskarvärlden har vissa haft frågeställningar angående säkerheten kring den nya partikelacceleratorn (”Large Hadron Collider”, LHC) på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Massmedia har på sitt vanliga vis blossat upp frågan till allmän oro världen över. Tack vare detta har flera forskare vid Europa organisationen för nukleär forskning (”le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”, CERN) som jobbar med LHC blivit mordhotade av alla möjliga som helt enkelt velat stoppa experimenten.

Kritiken har alla handlat om Jordens undergång. Nostradamus har tydligen förutspått att något ska hända nu snart och andra bara oroar sig för experiment över huvud taget. De med fysikbakgrund har lagt fram följande scenarion som skulle kunna påverka hela Jordens existens.

Svarta mikrohål

Stephen Hawking, känd astrofysiker, la fram hypotesen att de förmodade svarta mikrohålen som någon gång bildades under Big Bangs förstadier formligen evaporerade eller rent av exploderade bort som materiepartiklar. Således skulle de svarta mikrohålen på grund av deras ringa storlek aldrig kunna ha en stabil existens. De partikelexplosioner som antas uppstå kallas för Hawkingstrålning och större delen av forskarkåren är eniga att det är troligt att Hawkingstrålning finns. Men ingen har kunnat verifiera eller observera detta. Svarta mikrohål skulle rent hypotetiskt kunna uppstå innuti vita dvärgar (supertunga rester av en stjärna som påminner om Solen i storlek) eller neutronstjärnor. De skulle också kunna uppstå när kraftfull kosmiskstrålning kolliderade med någon av dessa himlakroppar eller med annan kraftfull kosmisk strålning. Motståndarna till CERNs partikelacceleratorexperiment påstår att LHC potentiellt skulle kunna skapa stabila svarta mikrohål som snabbt skulle dra till kringliggande materia och växa i storlek. Slutligen skulle hela Jorden sväljas av detta svarta mikrohål. Om dessa hål nu finns inuti neutronstjärnor eller andra supertunga himlakroppar så kan deras massa hålla svarta mikrohålen i schack. Däremot skulle Jordens relativa lilla massa snabbt duka under för ett sådant hål.

Strangelets

Strangelets är små hypotetiska partiklar som är en egen typ av materia som är oerhört stabila. Det finns teorier som säger att alla atomkärnor kan egentligen kondensera till denna typ av materia men på grund av svaga interaktioner mellan kvarkar i kärnan måste det till oerhörda energimängder för att det ska kunna ske. Samtidigt säger teorierna att det krävs att flera närliggande atomkärnor kondenserar till strangelets samtidigt för att de överhuvudtaget ska kunna nå det stabila stadiet. Det som egentligen händer är att atomkärnorna får en extra kvark (jämför Lambdapartikeln), vilket ger den helt nya relativa egenskaper – potentiellt blir atomen så kallad mörk materia. Förekomsten av mörk materia i universum är anses vedertaget eftersom universums ökande expansion aldrig skulle kunna förklaras ifall all den uppskattade synliga materian var det enda som fanns. Om en stabil strangelet skapades på Jorden skulle den i teorin konvertera nästa atomkärna den stötte på till ännu en strangelet, fast större och stabilare. Denna reaktion skulle frigöra så mycket energi att ytterliggare en strangelet skulle bildas, och så skulle det fortsätta tills hela Jorden förgjordes.

Argument emot svarta mikrohål

Svarta mikrohål, om det fanns stabila sådana fritt i universum, skulle snabbt sluka himlakroppar så som planeter. Man har aldrig observerat att något sådant har skett. Skulle det finnas dessa svarta mikrohål så kommer de att ge ifrån sig karakteristisk gammastrålning som ett resultat av Hawkingstrålningen. Därför skickades GLAST-teleskopet upp i Juni 2008 av NASA för att detektera just sådana gammablixtar. Ett svart mikrohål, om det fanns, skulle avge en högenergipartikel, samtidigt som den slukade en igen och enligt lagen om energins oförstörbarhet skulle hålet snabbt förlora massa och därmed dragningskraft och slutligen explodera i Hawkingstrålning.

Argument mot strangelets

Om nu en strangelet konverterar en annan partikel till ännu en strangelet, då skulle ju det krylla av strangelets i hela universum. Antingen finns dem eller inte. Om de finns så kan de måhända endast existera under mycket speciella förhållanden. Om de skulle återfinnas på ytan av en neutronstjärna, som vissa forskare tror, då skulle de existera där det inte finns något tryck. Således skulle en strangelet aldrig kunna bli stabil på Jorden.

Nu är jag ingen partikelfysiker eller astronom. Jag är bara intresserad av naturvetenskap. Jag vet att hela grejen med att försöka återskapa förhållanden så som de var vid Big Bang på Jorden är en skrämmande tanke för många. Folk vet inte vad som kommer att hända, egentligen vet forskarna inte det heller. Men jag försäkrar att om det nu skulle vara så hemskt farligt som så många påstår så hade man aldrig byggt en 2,7 mil lång partikelacceleratortunnel, involverat 85 länder, 80 000 fysiker, och lagt ner massa miljoner Euro på att bygga hela saken, bara för att råka förstöra Jorden.

Ingen idé att grubbla sig sjuk över detta. Ta en fatalistisk inställning, ”händer det så händer det” ;-)

Källor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_of_the_Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangelets
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_black_holes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation

Annonser

6 kommentarer

 1. Hej,
  ”Händer det så händer det”
  Är det rätt att blunda för en så stor risk ur ett globalt perspektiv?
  Du har gjort ditt val, men de andra på jorden och kommande generationer, har de någon talan?
  LatentEnergi

 2. Hej där!
  Människans törst för kunskap är oändlig. Jag försöker bara säga att LHC inte är ett överhängande hot för Jordens befolkning. Däremot är sjukdomar, svält, naturkatastrofer och global uppvärmning betydligt mer reella hot än partikelacceleratorns framkallande av svarta mikrohål till exempel. Så innan man börjar hacka ner på experimenten på CERN, kanske man ska tänka på vad man faktiskt har åstadkommit. Internet till exempel, eller rättare sagt TCP/IP Internetprotokollet, har sitt ursprung i CERNs datasystem från 1980-talet. Tänk bara vad Internet har inneburit för vår värld!
  Läs mer om CERN och Internet på Wikipedia

 3. När man läser vad du skrivit tycks det snarare ge anledning till oro än lugn!
  CERN erkänner att svarta hål kan bildas i LHC. Hawking radiation är en ren hypotes, så vad händer om hålen bildas och de ej fårångas? Hur kan du känna dig trygg?

 4. Rädsla mår man aldrig bra av att känna längre stunder. Jag känner bara att det helt enkelt inte finns någon anledning till oro. Inte inför just det här med LHC. Svarta mikrohål har man aldrig kunna konstatera någonstans i universum. Ändå har man sökt efter svarta hål sedan i snart hundra år, ända sedan Einstein förutspådde deras existens. Om nu svarta hål inte verkar ha kunnat vara stabila någonstans vi känner till, då vore det konstigt ifall de helt plötsligt skulle kunna vara det på Jorden. Skulle naturlagarna ha annan karaktär här?
  Andra hot mot Jorden som är närmare till hands är meteoritnedslag och kärnvapenkrig. FN borde ha en kommitté för just meteoritnedslag eftersom de inte är så pass ovanliga som vi så gärna tror. Samtidigt efter Sovjetunionens fall har mängder med teknisk kompetens och material till produktion av kärnvapen läckt ut och förmodligen hamnat i dem händer som är villiga att betala för det. Den som lever får se…
  Läs mer här om existensiella hot: http://en.wikipedia.org/wiki/Risks_to_civilization,_humans_and_planet_Earth

 5. Trevligt med ett sakligt inlägg i frågan.
  Jag tycker det mesta som talar för att det faktiskt skulle kunna hända något vid LHC i cern mest bara är ovetenskapligt mumbo jumbo och endast flummiga hypotser som förvärvarande inte har någon koppling till verkligheten som vi känner den. Folk blir bara galna av att höra allt media presenterar för dom istället för att se på sakfrågorna. Men tack för ett intressant inlägg.

 6. Det var så lite!
  Bättre att tänka kritiskt än att svälja alla katastroftankar som matas en…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s