Tomgång skadar

Att låta motorn stå på tomgång, särskilt när den inte är varmkörd, innebär påfrestningar inte bara på hälsan och miljön utan även motorn i sig. Dessutom är tomgångskörning ej tillåten i mer än en minut i de flesta kommuner.
Många gånger står man på tomgång i tron om att bilen blir varm fortare, kanske gör man det samtidigt som man skrapar is från fönsterrutorna. Det är tyvärr ett felaktigt tankesätt. Motorn och dess olja är gjorda för att vara så friktionsfria som möjligt. Därför blir det en minimal värmeutveckling. Istället går motorn längre tid i fel arbetstemperatur och med fel oljetryck, vilket ökar slitaget på motorn. Vill man verkligen ha hjälp med att få bort is, sätt på fläktarna och bakrutevärmare eller använd de-ice spray som inte kostar så mycket per flaska. Ett bra tips är att förskrapa rutorna kvällen innan man ger sig av.

Tomgång innebär också ofullständig förbränning av bränsle, vilket är ett dåligt utnyttjande av de allt mer sinande oljeresurserna. Samtidigt är katalysatorn långt ifrån de 600-700 grader den måste vara för att kunna reducera halten skadliga avgaser, sot och partiklar. Dessa partiklar letar sig ned i lungorna och därifrån kommer de aldrig upp igen. Alveolära makrofager har nämligen inga enzymer som kan bryta ned sot och annat från bilar, varför makrofagerna släpper ut dem i lungan igen när de dör. Det säger sig självt att ansamlingar av partiklar i lungorna försämrar deras funktion över tid, men det kan också leda till lungsjukdomar och cancer. Personer som redan har lungsjukdom, astma och hjärt- och kärlsjukdomar är extra känsliga för partiklar och avgaser. Även barn är i riskzonen eftersom de är mindre, andas mer och fortare samt att de fortfarande växer.
Bilarnas avgaser orsakar även marknära ozon vilket förstör växtligheten. Likaså surt regn som orsakas främst av svaveloxider i avgaserna som förutom miljön även skadar djur och människor, men även byggnader och annan infrastruktur.

Många tror att det går åt mer bränsle samt sliter mer på motorn om man stänger av den för att snart starta den igen. Det är en snedvriden bild av det hela. Man tjänar mer pengar på att inte låta motorn gå på tomgång eftersom det slukar bränsle i onödan, slitaget är däremot marginellt. BMW har insett fakta och utvecklat en Auto start/stopp-funktion där motorn stängs av helt när man väntar vid rödljus och som startar motorn det ögonblick du trampar ned kopplingen. Har du en modern bil kan du själv stänga av motorn ifall du vet att det kommer bli ett stopp på längre än 10 sekunder.

Och du, sitt inte i din bil en varm sommardag på tomgång bara för att du vill ha ACn igång. Och om du fryser en vinterdag så blir bilen fortare varm om du kör iväg med en gång. Om du dessutom är lite hurtig när du skrapar rutor och har flera isskrapor till hands så alla i bilen kan hjälpa till, då blir ni nog varma!

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katalytisk_avgasrening
http://ci.lexington.ma.us/OCD/Health/Engine%20Idling.htm
http://www.vv.se/templates/page3____12778.aspx

Läs, samt se en film om BMWs Auto start/stopp-funktion här:
http://www.bmw.se/se/sv/insights/technology/efficient_dynamics/innovative_technologies/auto_start_stop_function.html
Exempel på de-ice spray:
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=99296

Annonser

Träffpunkt 80

21 september 2008 var det Träffpunk 80 på Grytsbergs säteri i sörmländska Stjärnhov. Det var en motorträff för härliga 80-talsbilar och bågar, anordnad av tidningarna Automobil, Klassiker och MCnytt. Det gamla säteriet ligger vid en spegelblank sjö och den idylliska atmosfären kunde inte ha varit härligare. Än bättre, var det när gräsmattorna var fyllda av allt från vrålåk till 80-talets mest framträdande personvagnar.

Själv ställde man ut sin metallicgrå 240 GL från 1988. Genast flockades publiken. Det var riktigt kul att det var en sådan skön stämning på min första motorträff :-D

80-talsbilarna är våra modernaste klassiker. De har inte riktigt tillträde till de större klassikerträffarna än, men är på god väg. Kul att man fick möjlighet att gå på en 80-talsträff. Det blir definitivt fler!

Se fler bilder här: http://www.okmedia.se/index.php?mact=Album,m2,default,1&m2albumid=4&m2returnid=51&page=51

Ventilsnattare

I ett antal månader har jag haft både bil och körkort. Min fina 240 blev utrustad med glänsande blå ventilhattar av min far på min födelsedag. I dryga 2 timmar fick de vara ifred på min egen gata innan jag blev av med tre av fyra!
Blå hatt
Min bil var inte den enda som blivit angripen, det fanns en bil precis framför min som saknade en blå glänsande ventilhatt. Vem kunde det vara? De som skulle kunna använda ventilhattarna måste själva ha bilar (eller kanske mopeder), men det kändes mer som ett pojksträck. Min far började försörja mig med fler ventilhattar då de bara kostar 20 kr för två par på Biltema. En efter en blev de stulna under hela sommaren. Dumt kan tyckas att vi fortsatte sätta på ventilhattar när de ändå blev stulna.

Jag skrev ett brev till rektorn som jobbar på skolan alldeles i närheten. I korta drag handlade brevet om att ”jag förstår att rektor visst inte kan göra något egentligt åt detta men på sannolika skäl kan jag misstänka att den som snor mina ventilhattar går i din skola. Jag vill att du ska veta att sådant försigår”.

Fick jag något svar? Nej, självklart inte! När det är en närboende, som till på köpet inte är förälder till något barn på skolan, nobbar man friskt alla inkommande brev. Det bevisar bara att rektorn inte tar sin position på allvar och förmodligen lider nog undervisningen på grund av detta. Han kunde ha skickat email åtminstone!

Nu vet jag dock vem det är, eller snarare en av dem som tar ventilhattar. En ventilsnattare, som ska få sig en obehaglig överraskning nästa gång…