Tomgång skadar

Att låta motorn stå på tomgång, särskilt när den inte är varmkörd, innebär påfrestningar inte bara på hälsan och miljön utan även motorn i sig. Dessutom är tomgångskörning ej tillåten i mer än en minut i de flesta kommuner.
Många gånger står man på tomgång i tron om att bilen blir varm fortare, kanske gör man det samtidigt som man skrapar is från fönsterrutorna. Det är tyvärr ett felaktigt tankesätt. Motorn och dess olja är gjorda för att vara så friktionsfria som möjligt. Därför blir det en minimal värmeutveckling. Istället går motorn längre tid i fel arbetstemperatur och med fel oljetryck, vilket ökar slitaget på motorn. Vill man verkligen ha hjälp med att få bort is, sätt på fläktarna och bakrutevärmare eller använd de-ice spray som inte kostar så mycket per flaska. Ett bra tips är att förskrapa rutorna kvällen innan man ger sig av.

Tomgång innebär också ofullständig förbränning av bränsle, vilket är ett dåligt utnyttjande av de allt mer sinande oljeresurserna. Samtidigt är katalysatorn långt ifrån de 600-700 grader den måste vara för att kunna reducera halten skadliga avgaser, sot och partiklar. Dessa partiklar letar sig ned i lungorna och därifrån kommer de aldrig upp igen. Alveolära makrofager har nämligen inga enzymer som kan bryta ned sot och annat från bilar, varför makrofagerna släpper ut dem i lungan igen när de dör. Det säger sig självt att ansamlingar av partiklar i lungorna försämrar deras funktion över tid, men det kan också leda till lungsjukdomar och cancer. Personer som redan har lungsjukdom, astma och hjärt- och kärlsjukdomar är extra känsliga för partiklar och avgaser. Även barn är i riskzonen eftersom de är mindre, andas mer och fortare samt att de fortfarande växer.
Bilarnas avgaser orsakar även marknära ozon vilket förstör växtligheten. Likaså surt regn som orsakas främst av svaveloxider i avgaserna som förutom miljön även skadar djur och människor, men även byggnader och annan infrastruktur.

Många tror att det går åt mer bränsle samt sliter mer på motorn om man stänger av den för att snart starta den igen. Det är en snedvriden bild av det hela. Man tjänar mer pengar på att inte låta motorn gå på tomgång eftersom det slukar bränsle i onödan, slitaget är däremot marginellt. BMW har insett fakta och utvecklat en Auto start/stopp-funktion där motorn stängs av helt när man väntar vid rödljus och som startar motorn det ögonblick du trampar ned kopplingen. Har du en modern bil kan du själv stänga av motorn ifall du vet att det kommer bli ett stopp på längre än 10 sekunder.

Och du, sitt inte i din bil en varm sommardag på tomgång bara för att du vill ha ACn igång. Och om du fryser en vinterdag så blir bilen fortare varm om du kör iväg med en gång. Om du dessutom är lite hurtig när du skrapar rutor och har flera isskrapor till hands så alla i bilen kan hjälpa till, då blir ni nog varma!

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katalytisk_avgasrening
http://ci.lexington.ma.us/OCD/Health/Engine%20Idling.htm
http://www.vv.se/templates/page3____12778.aspx

Läs, samt se en film om BMWs Auto start/stopp-funktion här:
http://www.bmw.se/se/sv/insights/technology/efficient_dynamics/innovative_technologies/auto_start_stop_function.html
Exempel på de-ice spray:
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=99296

Annonser

Kommer Jorden förstöras av partikelacceleratorn LHC?

…Nej, och om jag har fel, lär ni knappast hinna märka det. Låt mig förklara varför jag säger så här…

Inom forskarvärlden har vissa haft frågeställningar angående säkerheten kring den nya partikelacceleratorn (”Large Hadron Collider”, LHC) på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Massmedia har på sitt vanliga vis blossat upp frågan till allmän oro världen över. Tack vare detta har flera forskare vid Europa organisationen för nukleär forskning (”le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”, CERN) som jobbar med LHC blivit mordhotade av alla möjliga som helt enkelt velat stoppa experimenten.

Kritiken har alla handlat om Jordens undergång. Nostradamus har tydligen förutspått att något ska hända nu snart och andra bara oroar sig för experiment över huvud taget. De med fysikbakgrund har lagt fram följande scenarion som skulle kunna påverka hela Jordens existens.

Svarta mikrohål

Stephen Hawking, känd astrofysiker, la fram hypotesen att de förmodade svarta mikrohålen som någon gång bildades under Big Bangs förstadier formligen evaporerade eller rent av exploderade bort som materiepartiklar. Således skulle de svarta mikrohålen på grund av deras ringa storlek aldrig kunna ha en stabil existens. De partikelexplosioner som antas uppstå kallas för Hawkingstrålning och större delen av forskarkåren är eniga att det är troligt att Hawkingstrålning finns. Men ingen har kunnat verifiera eller observera detta. Svarta mikrohål skulle rent hypotetiskt kunna uppstå innuti vita dvärgar (supertunga rester av en stjärna som påminner om Solen i storlek) eller neutronstjärnor. De skulle också kunna uppstå när kraftfull kosmiskstrålning kolliderade med någon av dessa himlakroppar eller med annan kraftfull kosmisk strålning. Motståndarna till CERNs partikelacceleratorexperiment påstår att LHC potentiellt skulle kunna skapa stabila svarta mikrohål som snabbt skulle dra till kringliggande materia och växa i storlek. Slutligen skulle hela Jorden sväljas av detta svarta mikrohål. Om dessa hål nu finns inuti neutronstjärnor eller andra supertunga himlakroppar så kan deras massa hålla svarta mikrohålen i schack. Däremot skulle Jordens relativa lilla massa snabbt duka under för ett sådant hål.

Strangelets

Strangelets är små hypotetiska partiklar som är en egen typ av materia som är oerhört stabila. Det finns teorier som säger att alla atomkärnor kan egentligen kondensera till denna typ av materia men på grund av svaga interaktioner mellan kvarkar i kärnan måste det till oerhörda energimängder för att det ska kunna ske. Samtidigt säger teorierna att det krävs att flera närliggande atomkärnor kondenserar till strangelets samtidigt för att de överhuvudtaget ska kunna nå det stabila stadiet. Det som egentligen händer är att atomkärnorna får en extra kvark (jämför Lambdapartikeln), vilket ger den helt nya relativa egenskaper – potentiellt blir atomen så kallad mörk materia. Förekomsten av mörk materia i universum är anses vedertaget eftersom universums ökande expansion aldrig skulle kunna förklaras ifall all den uppskattade synliga materian var det enda som fanns. Om en stabil strangelet skapades på Jorden skulle den i teorin konvertera nästa atomkärna den stötte på till ännu en strangelet, fast större och stabilare. Denna reaktion skulle frigöra så mycket energi att ytterliggare en strangelet skulle bildas, och så skulle det fortsätta tills hela Jorden förgjordes.

Argument emot svarta mikrohål

Svarta mikrohål, om det fanns stabila sådana fritt i universum, skulle snabbt sluka himlakroppar så som planeter. Man har aldrig observerat att något sådant har skett. Skulle det finnas dessa svarta mikrohål så kommer de att ge ifrån sig karakteristisk gammastrålning som ett resultat av Hawkingstrålningen. Därför skickades GLAST-teleskopet upp i Juni 2008 av NASA för att detektera just sådana gammablixtar. Ett svart mikrohål, om det fanns, skulle avge en högenergipartikel, samtidigt som den slukade en igen och enligt lagen om energins oförstörbarhet skulle hålet snabbt förlora massa och därmed dragningskraft och slutligen explodera i Hawkingstrålning.

Argument mot strangelets

Om nu en strangelet konverterar en annan partikel till ännu en strangelet, då skulle ju det krylla av strangelets i hela universum. Antingen finns dem eller inte. Om de finns så kan de måhända endast existera under mycket speciella förhållanden. Om de skulle återfinnas på ytan av en neutronstjärna, som vissa forskare tror, då skulle de existera där det inte finns något tryck. Således skulle en strangelet aldrig kunna bli stabil på Jorden.

Nu är jag ingen partikelfysiker eller astronom. Jag är bara intresserad av naturvetenskap. Jag vet att hela grejen med att försöka återskapa förhållanden så som de var vid Big Bang på Jorden är en skrämmande tanke för många. Folk vet inte vad som kommer att hända, egentligen vet forskarna inte det heller. Men jag försäkrar att om det nu skulle vara så hemskt farligt som så många påstår så hade man aldrig byggt en 2,7 mil lång partikelacceleratortunnel, involverat 85 länder, 80 000 fysiker, och lagt ner massa miljoner Euro på att bygga hela saken, bara för att råka förstöra Jorden.

Ingen idé att grubbla sig sjuk över detta. Ta en fatalistisk inställning, ”händer det så händer det” ;-)

Källor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_of_the_Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangelets
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_black_holes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation

Nordea lurar studenter

Genom att undanhålla information, lurar man någon då? I Nordeas fall hur som helst, innebär detta att ovaksamma studenter förlorar pengar på grund av simpla kort. Jag, som så många andra studerande fick i mitten på mars ett erbjudande om Nordeas Studentpaket. Med detta skulle man slippa avgifter både för Internettjänster och för ett Visa eller Mastercard kort, med eller utan kredit, i åtminstone ett år. Bara att skicka in talongen och vips, så konverteras ens konto till ett studentkonto. Så långt frid och fröjd. När jag väl fick mitt Visakort såg jag ingen anledning till att behålla mitt gamla Visa Electron som ändå snart skulle gå ut. Så jag klippte itu det och kastade i papperskorgen. När jag mot månadsskiftet såg att man i alla fall hade dragit pengar för någon slags banktjänst anade jag oråd. Efter att ha skummat igenom Nordeas sida för inloggade insåg jag att det fanns två kort kopplade till mitt konto; både det nya och det gamla kortet!

I studentpaketet ingick det ett års ”personlig service”. Tanken är att man ska kunna ringa ett nummer med liten kötid och kunna göra alla bankärenden i princip. Jag ringde dit angående mitt gamla Visa Electron kort och kom fram mycket snabbt. Men Nordeaarbetaren undrade bara vad jag hette och kopplade mig sedan vidare till kortservice efter att bara vagt anat mitt ärende. Personlig service? Jo, jag tackar! Jag fick dessutom stå i telefonkö ett tag innan jag kom fram till en mycket trevligare och mer professionell säljare. Det vara bara att uppge det gamla kortets fyra sista siffror (som även står på hemsidan när man loggar in) och så var det klart. De kronor som de ändå hade dragit för kortet skulle jag förhoppningsvis få igen vid nästa månadsslut.

Inte någonstans på Nordeas hemsida eller på talongen man fick i brevlådan står det att man måste avregistrera det gamla kortet. Hur ska man då kunna veta att man måste göra det för att slippa betala för det? Man antar naturligtvis att om man ”uppgraderar” sitt konto och alla tjänster att även det gamla kortet ska ”uppgraderas”.

Dålig stil? Kanske, men är man vaken så upptäcker man sånt här. Men, en student, kanske en fattig sådan dessutom, kanske inte har tid eller ork till att ögna igenom alla papper från banken?

Visakortet

Google AdSense Circus Resolved

Perhaps I was too keen on blaming Google; jumping to conclusions like that. I started a thread on Google AdSense at Google Groups and almost instantly, the community responded.

See the responses here: http://groups.google.com/group/adsense-help-basics/browse_thread/thread/cef0668b30c2b58b

It looks like it is WordPress.com that is the culprit here; in the least, the ones that put AdSense on my site. It was even in their right to do so. I had missed out one of the features of wordpress.com:

”To support the service we may occasionally show Google text ads on your blog, however we do this very rarely. In the future you’ll be able to purchase an upgrade to either turn the ads off or show your own ads and make money from your blog.”

What I meant earlier with ”[…] is both unwanted and forbidden according to the rules of WordPress.com.” was their line:

”Adsense, Yahoo, Chitika, TextLinkAds and other ads are not permitted to be added by users.”

I had definitely missed out the features part and user part. My bad, and I truly apologize for this. I hope this settles any arisen confusion from my previous post.

Google does not hack sites or anything the like to make money out of text ads!

Google AdSense Goes Where?

Breaking news! Google has managed to snuck in their Google AdSense Internet ads on my web site which is both unwanted and forbidden according to the rules of WordPress.com. How did I find this out? You see, I searched for images on Google connected to the search term ”WebMurder’s Inc.” and pressed one image of an avatar, belonging to a visitor who made a comment on this site. As soon as I clicked the link I was shocked to see Google AdSense on my page, both before and after the body of my post, and it was targeted according to the contents of the post! Even as I clicked Google’s ”view the original page” link, the ads still remained. This means Google has a way to snuck in ads on ad-free sites. The big question is; where the heck does the money go? I mean, are Google really making money off my site? OK, I know my site does not have 1,000 visitors a day but imagine those sites that do! Google can be making money on those sites without the owners even knowing it! Here’s the proof:

Google AdSense goes where?

Shame on you Google! I just hope you will come to your senses regarding AdSense…

As of now (23:13 +1GMT 11/3/2008), Google AdSense is down due to an internal error. Maybe it has something to do with the twitty little ads that showed up on WebMurder’s Inc.?

Svenskar som är intresserade av att läsa mer om Googles reklamerövringar kan läsa artikeln på IDG.se om Googles uppköp av konkurrenten DoubleClick: http://www.idg.se/2.1085/1.149972
This information in English: http://adsense.blogspot.com/2008/03/google-closes-doubleclick-acquisition.html

[UPDATE 12:31 +1GMT 12/3/2008]

Now, even in normal search and not image search, I can Google WebMurder’s Inc. and find Google AdSense. I will try and find out what is going on.
Here are some pics:
Google AdSense again! Google AdSense 3

[UPDATE 19:51 +1GTM 12/3/2008]

The issues have been solved. Google AdSense is up and running again (and yes, it is their crawler that spoke in the comments section to this post), and they were not responsible for the Google ads that was on my site. Read the whole story in the next post: Google AdSense Circus Resolved

Billig bensin hotad!

Inte nog med att bensinskatten chockhöjs för jämnan, nu har ConocoPhillips sålt ut deras mest smarta drag hittills – Jet drivmedelsstationerna ska nu tillhöra Norska staten!

Statoil tar över driften, och även drivmedelsförsörjningen av alla stationerna i Norden från och med 2008. Därmed lär priset öka hos Jet vilket är ett stort slag mot alla som sökt sig till Jet för att få det klart bästa priset på drivmedel.

Vissa saker handlar man för att man måste, så som mat el och drivmedel. Varför ska man tvingas betala ännu mer för dessa standarduppehållande medel?

Läs mer om Jets pressmeddelande här:
http://www.jet.se/currentevents/Tanka

Bensinpriset styrs till 70 % av skatten:
http://www.bensinskatteuppror.se/

Finn bättre bensinpris:
http://www.bensinpriser.nu/

Japan is not Always Fun and Games

Japan’s Imperial times during the late 19th and early 20th centuries were incredibly turbulent. Japan sought power, conquest and self-sufficiency. To the people, the emperor was Kami, or God.  However, what ”God” made them do was anything but divine.

As Imperialist forces paved the way through the Asian continent, thereby putting major parts of China under Japanese control, hideous scenes were taking place. Torture, unjustified executions and rape was part of the everyday horror.

Nowadays, Japan is on speaking terms with every country in East Asia, perhaps apart from North Korea. Though, the relations between Japan and China are still quite tense. Few years ago, Chinese criticism raged as Japan’s bureau of education acknowledged history books in which the impact of Japanese forces in China had been out-slated. It stirred global debate, not in the least on the Internet.

My blogger friend Carl Pei noticed something interesting a while ago, though I felt I had to mention it someday. He saw an article on Digg.com about the Japanese Prime Minister denying atrocities comitted against the Chinese during the early 1900’s.

In the comments section on Digg.com, one could see that people reacted deeply against the content of the article but also against foolish and intolerable comments from other people. This is opinion being born, in a natural and democratic way on the internet. This shows that it is highly important with Web 2.0 (compare YouTube)! Without user-generated content and comment features, the voice of the people subsides on the net. That is why blogging is so important and this is also why people have always been writing, throughout history.

”The pen is mightier than the sword”

Read Carl’s post here: http://www.carlpei.com/where-justice-is-served/
Vi svenskar kan läsa lite om debatten här: http://harinne.wordpress.com/2007/06/30/massakern-i-nanjing-och-japans-stolthet/trackback/