2010 in review

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how WebMurder’s Inc. did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is doing awesome!.

Crunchy numbers

Featured image

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 4,000 times in 2010. That’s about 10 full 747s.

In 2010, there were 2 new posts, growing the total archive of this blog to 69 posts. There were 2 pictures uploaded, taking up a total of 31kb.

The busiest day of the year was March 7th with 44 views. The most popular post that day was Tomgång skadar.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were youtube.com, sv.wordpress.com, toberichisglorious.com, facebook.com, and images.yandex.ru.

Some visitors came searching, mostly for kuro hana, kuro-hana, death the kid, kurohana, and black star soul eater.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

Tomgång skadar March 2009
1 comment

2

Kuro-Hana was the Last Name in the Death Note February 2008
7 comments

3

Soul Eater is Licensed! Dattebayo Stops Subbing Naruto :'( November 2008
3 comments

4

Vad består ”vi” av och hur kan ”vi” leva? June 2007
5 comments

5

Kuro-Hana Fansubs September 2008
1 comment

Annonser

日本の月 ”Nihon no tsuki” 3 – North Korea

Few people can have missed that Dictator Kim Jong Il launched a ballistic missile on April 5th 2009. Moreover, it’s the same Taepodong-2 rocket onto which North Korea presumably may mount nuclear warheads. The Taepodong-2 has a theoretical range of reaching Japan, Hawaii and Alaska. This is as close a nuclear war the world has been since the Cold War.

Japan, together with the U.S.A. have always played a stern North Korea policy since the Korean War armistice in 1953. Meanwhile, China has a more reasonable tone towards North Korea and the regime. Possibly because they are immediate neighbors and that they were allies during the Korean War. However, since the Taepodong-2 launch when one rocket stage landed in the Sea of Japan and the other fell together with the payload in the Pacific Ocean, even China might have to reconsider.

The United Nations Security Council condemned on April 13th the North Korean launch. In response to that, North Korean leader Kim Jong Il said that North Korea discontinues all Six Party talks and will re-enact the nuclear enrichment program. The Yongbyon reactors, crucial for North Korea’s Plutonium production have been restarted, and all IAEA inspectors have been expelled from the country.

Korea has been a unified nation since the 5th century A.D. It was occupied by Japanese forces in 1895 during Japan’s imperial expansion. After Japan’s victory over the Russian navy in 1905, Korea was declared Japan’s protectorate. During the 1930’s and later the Second World War, Japan oppressed the Korean people, stripping them of rights and education. The Japanese forced them into slave labor and depleted Korean food and metal resources, literarily sending the Koreans back several centuries of development.

Together with the Soviet Union, the U.S.A. divided the country in two at the 38th parallel in order to drive out the Japanese in 1945. The division of North and South was decided by the two superpowers without the consent of the Korean people. Even though the Japanese surrendered on 10th of August 1945, Japanese administrators were still in their original positions of power prior to the capitulation; by order of the U.S. Moreover, the U.S. had no intention of restoring Korean rule over the country. Instead they demanded more U.S. control which made them an eye-sore in the eyes of the Koreans. 35 years of oppression, continued by both Japanese and Americans infuriated the people.

The U.S.S.R. and U.S. agreed that both Korean sides should have self-rule after 4 years of supervision. Though, the only governments allowed were the ones in line with each superpower’s ideological position. This caused mass-riots in South Korea, where things slipped out of U.S. control. People in favor of the left-wing were prosecuted; tens of thousands were killed. At the same time; Kim Jong Il’s father, Kim Il-Sung became the leader of the North Korean government, quickly subduing any opposition and severing connections to nations outside of the communist world.

The year was 1948; Soviet and the U.S. left the peninsula when both Korean sides had “found” their leaders.

Both Kim Il-Sung and South Korea’s President Syngman Rhee wanted to unify the Korean peninsula. But, clashing ideologies soon escalated into the Korean War which was in effect a proxy war between the U.S.S.R. and U.S.A. Today, both countries are run more or less independently (yet, U.S. troops are helping South Korea to uphold the armistice). North Korea has the 4th largest standing army in the world, and South Korea is the world’s 13th largest economy. Roughly along the 38th parallel is a 4 km wide belt called the demilitarized zone, in which there is a train station used mainly for freight. It’s still awaiting the day families on both sides of the border can be reunited – once again.

Previous post in Nihon no tsuki series. Next post in Nihon no tsuki series.

Tomgång skadar

Att låta motorn stå på tomgång, särskilt när den inte är varmkörd, innebär påfrestningar inte bara på hälsan och miljön utan även motorn i sig. Dessutom är tomgångskörning ej tillåten i mer än en minut i de flesta kommuner.
Många gånger står man på tomgång i tron om att bilen blir varm fortare, kanske gör man det samtidigt som man skrapar is från fönsterrutorna. Det är tyvärr ett felaktigt tankesätt. Motorn och dess olja är gjorda för att vara så friktionsfria som möjligt. Därför blir det en minimal värmeutveckling. Istället går motorn längre tid i fel arbetstemperatur och med fel oljetryck, vilket ökar slitaget på motorn. Vill man verkligen ha hjälp med att få bort is, sätt på fläktarna och bakrutevärmare eller använd de-ice spray som inte kostar så mycket per flaska. Ett bra tips är att förskrapa rutorna kvällen innan man ger sig av.

Tomgång innebär också ofullständig förbränning av bränsle, vilket är ett dåligt utnyttjande av de allt mer sinande oljeresurserna. Samtidigt är katalysatorn långt ifrån de 600-700 grader den måste vara för att kunna reducera halten skadliga avgaser, sot och partiklar. Dessa partiklar letar sig ned i lungorna och därifrån kommer de aldrig upp igen. Alveolära makrofager har nämligen inga enzymer som kan bryta ned sot och annat från bilar, varför makrofagerna släpper ut dem i lungan igen när de dör. Det säger sig självt att ansamlingar av partiklar i lungorna försämrar deras funktion över tid, men det kan också leda till lungsjukdomar och cancer. Personer som redan har lungsjukdom, astma och hjärt- och kärlsjukdomar är extra känsliga för partiklar och avgaser. Även barn är i riskzonen eftersom de är mindre, andas mer och fortare samt att de fortfarande växer.
Bilarnas avgaser orsakar även marknära ozon vilket förstör växtligheten. Likaså surt regn som orsakas främst av svaveloxider i avgaserna som förutom miljön även skadar djur och människor, men även byggnader och annan infrastruktur.

Många tror att det går åt mer bränsle samt sliter mer på motorn om man stänger av den för att snart starta den igen. Det är en snedvriden bild av det hela. Man tjänar mer pengar på att inte låta motorn gå på tomgång eftersom det slukar bränsle i onödan, slitaget är däremot marginellt. BMW har insett fakta och utvecklat en Auto start/stopp-funktion där motorn stängs av helt när man väntar vid rödljus och som startar motorn det ögonblick du trampar ned kopplingen. Har du en modern bil kan du själv stänga av motorn ifall du vet att det kommer bli ett stopp på längre än 10 sekunder.

Och du, sitt inte i din bil en varm sommardag på tomgång bara för att du vill ha ACn igång. Och om du fryser en vinterdag så blir bilen fortare varm om du kör iväg med en gång. Om du dessutom är lite hurtig när du skrapar rutor och har flera isskrapor till hands så alla i bilen kan hjälpa till, då blir ni nog varma!

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Tomgång skadar - WebMurder's Inc. svarar på varför

Källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katalytisk_avgasrening
http://ci.lexington.ma.us/OCD/Health/Engine%20Idling.htm
http://www.vv.se/templates/page3____12778.aspx

Läs, samt se en film om BMWs Auto start/stopp-funktion här:
http://www.bmw.se/se/sv/insights/technology/efficient_dynamics/innovative_technologies/auto_start_stop_function.html
Exempel på de-ice spray:
http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=99296

Handy Windows Shortcuts

People have asked me about those handy little key combinations that everyone seem to forget from time to time. So here it is, WebMurder’s Inc. presents its very own list of smart, competent shortcuts for Windows!

 • CtrlAltDel – The very first combination any Windows user should learn! When your program freezes and nothing else works, try this! It works as well for when you want to log off, or shut down your computer.
 • Alt-F4 – Try this when you quickly want to close down a window! Ctrl-W may produce an equivalent effect. Alt-F4 will bring up the Shut Down menu if used at the Desktop.
 • Alt-Tab – When you have multiple windows open use this and you can switch between any of them. Keep Alt pressed and switch with Tab!
 • Ctrl-click – To select multiple files and/or folders by clicking, independent of their position in a folder. Keep Ctrl pressed! Click again to deselect a selected item.
 • Shift-click – To select all subsequent files and folders by clicking, without clicking and dragging a selection box. Works for text too!
 • Ctrl-A – To select every file or folder without dragging a selection box. Works for text too!
 • Shift-arrow keys – To select files and folders adjacent to the one you’ve selected without clicking. Using the up and down arrow keys will have a similar effect as Shift-click. Works for text too!
 • Ctrl-C – To copy a selected file, folder or text. One of three must-learns for every Windows user!
 • Ctrl-X – To cut a selected file, folder or text. The second of three must-learns for every Windows user!
 • Ctrl-V – To paste a selected file, folder or text. The third of three must-learns for every Windows user!
 • Ctrl-Z – Undo the last action. Really handy! In some programs, repeating this will undo even more actions, while in other programs it just undoes the undo-command.
 • Ctrl-Y – Redo the last action. Works only if you have used undo first. Perhaps not as handy but worth mentioning!
 • Arrow keys – To move up or down in documents, browsers, files and folders. Never forget these essential navigational keys!
 • Ctrl-F – To search for something in most programs.
 • Ctrl-S – To save, mostly in text editors. Try practicing this one a lot!
 • In text situations, Ctrl-I will render selected text in Italics, Ctrl-U will likewise underline selected text and Ctrl-B will make it bold. It may be other commands if you are using a localized version of Microsoft Word.
 • In text situations, Ctrl-Shift-Right/Left arrow key will select a word instead of single letters, making it easier to select a sentence or a phrase. Place the text marker before or right after a word!
 • In text situations, Shift-Return will tighten the text you write next closer to the above line. Useful formatting shortcut!
 • Tab – Can be used to select the next file, folder, menu and button. Use Enter to confirm and Esc to cancel. In conjunction with the arrow keys it allows short access to almost anything on your computer!
 • Alt – Can make the drop down menu accessible  in a program via the arrow keys. Again, use Enter and Esc to confirm and cancel respectively.
 • F5 – Update an Explorer view, or Internet browser. Try it now for instance!
 • Windows key-E – Opens My computer.

If Ctrl-Alt-Del fails, and anything else too, try holding in the Power-On button on your computer. Most computers will then power-off after a set time, regardless of the state of the OS.

Many of these shortcuts are applicable in all kinds of situations, or simply when your mouse doesn’t work. Try them out! Many of the above mentioned works for selecting, cutting and pasting images too! There are of course many unmentioned shortcuts, but this is a collection of both the essential, and some little more advanced ones. Enjoy!

More Windows shortcuts here:
http://support.microsoft.com/kb/301583

Hur man tar bort ”Vill du visa objekt som inte är tillförlitliga?” rutan

Om man besöker https sidor, t ex administratörssidan på WordPress.com, dyker detta meddelande ofta upp:

Irriterande eller hur?

Irriterande eller hur?

Internet Explorers eländiga säkerhetsmeddelanden kan göra vem som helst galen! Lyckligtvis har WebMurder’s Inc. svaret på hur man får bort denna. Det är enkelt. Gå in på:
Verktyg>Internetalternativ>Säkerhet>Välj Internet>Anpassad nivå>Bläddra långt ner>Aktivera ”Tillåt blandat innehåll”>OK
OBS! I nya Internet Explorer 8 heter alternativet ”Visa blandat innehåll” istället.

Klicka nu på Anpassad nivå!

Klicka nu på Anpassad nivå!

 Även om andra webbläsare anses snabbare, säkrare och bättre än Internet Explorer så har jag svårt att tro att Windowsfolket kommer släppa Internet Explorer i första taget.

日本の月 ”Nihon no tsuki” 1 – New Year, New series

Starting today, a new series of posts will be featured on WebMurder’s Inc.

For the uninitiated, 日本の月 or ”Nihon no tsuki” means literally ”The moon of Japan”, but can also mean Japan’s month. The choice for this name came naturally, as the posts will be featured (at least) once a month from now on, and they will all be about Japan. Upcoming topics for this new series can be ”Japan in the News”, ”Crazy Japan”, ”Things you didn’t know about Japan”, ”Learn Japanese” and much more!

To start things off:

Did you know that the Japanese have a version of the Man in the Moon? Instead, they have a Moon Rabbit, that makes mochi. It is a sticky pastry made from pounded, sweet rice, that is commonly eaten all year-round; though, especially during the Japanese New Year (shōgatsu), which is celebrated on January 1st. All kinds of foods are eaten around this time of year, even non-Japanese ones! The Japanese say that they let the weary stomach rest on the 7th of January by eating nanakusa-gayu (seven-hearb rice soup). The Japanese New Year is by far the most important celebration of all year, a tradition kept throughout the centuries. Even though the Japanese switched from the Chinese lunisolar calendar to the Gregorian calendar in 1873, the tradition just keeps getting bigger and bigger! The sending of nengajō (New Year postcards) is similar to Western Christmas cards, and has become quite a phenomenon. It involves sending postcards to everyone you know to tell them you are alive and well, and to wish them a prosperous new Year. Special stamps allow letters, mailed within a time limit, to be delivered on January 1st. Many cards these days have a lottery number attached to them, so any lucky person can find themselves a winner on January 1st! It’s probably a darn thing trying to keep track of what lottery numbers you have, since most households receive over a hundred postcards the same day!

Compete over nice prizes!

Happy New Year!

Kinga shinnen (Happy New Year)!

Next post in the Nihon no tsuki series.

Rena tänder…

… är något vi alla vill ha. Vita tänder och fräsch andedräkt får man om man borstar tänderna (och tungan) ordentligt. Men hur ska man då göra? Vi har alla gått från att våraBorsta tänderna! föräldrar förhoppningsvis lärde oss borsta tänderna till att själva kommit på egna tandborstningstekniker. Karamell Kungen har en underbar flashvideo om hur man borstar tänderna. Den är faktagranskad dessutom! Visste ni till exempel att man ska vänta minst en timme med att borsta tänderna efter att ha ätit sura saker annars blir emaljen skör?

Se flashvideon här: http://www.candyking.com/Candyking/Templates/Candyking_VideoAndFlash.aspx?id=65346&epslanguage=SV