Kommer Jorden förstöras av partikelacceleratorn LHC?

…Nej, och om jag har fel, lär ni knappast hinna märka det. Låt mig förklara varför jag säger så här…

Inom forskarvärlden har vissa haft frågeställningar angående säkerheten kring den nya partikelacceleratorn (”Large Hadron Collider”, LHC) på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Massmedia har på sitt vanliga vis blossat upp frågan till allmän oro världen över. Tack vare detta har flera forskare vid Europa organisationen för nukleär forskning (”le Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”, CERN) som jobbar med LHC blivit mordhotade av alla möjliga som helt enkelt velat stoppa experimenten.

Kritiken har alla handlat om Jordens undergång. Nostradamus har tydligen förutspått att något ska hända nu snart och andra bara oroar sig för experiment över huvud taget. De med fysikbakgrund har lagt fram följande scenarion som skulle kunna påverka hela Jordens existens.

Svarta mikrohål

Stephen Hawking, känd astrofysiker, la fram hypotesen att de förmodade svarta mikrohålen som någon gång bildades under Big Bangs förstadier formligen evaporerade eller rent av exploderade bort som materiepartiklar. Således skulle de svarta mikrohålen på grund av deras ringa storlek aldrig kunna ha en stabil existens. De partikelexplosioner som antas uppstå kallas för Hawkingstrålning och större delen av forskarkåren är eniga att det är troligt att Hawkingstrålning finns. Men ingen har kunnat verifiera eller observera detta. Svarta mikrohål skulle rent hypotetiskt kunna uppstå innuti vita dvärgar (supertunga rester av en stjärna som påminner om Solen i storlek) eller neutronstjärnor. De skulle också kunna uppstå när kraftfull kosmiskstrålning kolliderade med någon av dessa himlakroppar eller med annan kraftfull kosmisk strålning. Motståndarna till CERNs partikelacceleratorexperiment påstår att LHC potentiellt skulle kunna skapa stabila svarta mikrohål som snabbt skulle dra till kringliggande materia och växa i storlek. Slutligen skulle hela Jorden sväljas av detta svarta mikrohål. Om dessa hål nu finns inuti neutronstjärnor eller andra supertunga himlakroppar så kan deras massa hålla svarta mikrohålen i schack. Däremot skulle Jordens relativa lilla massa snabbt duka under för ett sådant hål.

Strangelets

Strangelets är små hypotetiska partiklar som är en egen typ av materia som är oerhört stabila. Det finns teorier som säger att alla atomkärnor kan egentligen kondensera till denna typ av materia men på grund av svaga interaktioner mellan kvarkar i kärnan måste det till oerhörda energimängder för att det ska kunna ske. Samtidigt säger teorierna att det krävs att flera närliggande atomkärnor kondenserar till strangelets samtidigt för att de överhuvudtaget ska kunna nå det stabila stadiet. Det som egentligen händer är att atomkärnorna får en extra kvark (jämför Lambdapartikeln), vilket ger den helt nya relativa egenskaper – potentiellt blir atomen så kallad mörk materia. Förekomsten av mörk materia i universum är anses vedertaget eftersom universums ökande expansion aldrig skulle kunna förklaras ifall all den uppskattade synliga materian var det enda som fanns. Om en stabil strangelet skapades på Jorden skulle den i teorin konvertera nästa atomkärna den stötte på till ännu en strangelet, fast större och stabilare. Denna reaktion skulle frigöra så mycket energi att ytterliggare en strangelet skulle bildas, och så skulle det fortsätta tills hela Jorden förgjordes.

Argument emot svarta mikrohål

Svarta mikrohål, om det fanns stabila sådana fritt i universum, skulle snabbt sluka himlakroppar så som planeter. Man har aldrig observerat att något sådant har skett. Skulle det finnas dessa svarta mikrohål så kommer de att ge ifrån sig karakteristisk gammastrålning som ett resultat av Hawkingstrålningen. Därför skickades GLAST-teleskopet upp i Juni 2008 av NASA för att detektera just sådana gammablixtar. Ett svart mikrohål, om det fanns, skulle avge en högenergipartikel, samtidigt som den slukade en igen och enligt lagen om energins oförstörbarhet skulle hålet snabbt förlora massa och därmed dragningskraft och slutligen explodera i Hawkingstrålning.

Argument mot strangelets

Om nu en strangelet konverterar en annan partikel till ännu en strangelet, då skulle ju det krylla av strangelets i hela universum. Antingen finns dem eller inte. Om de finns så kan de måhända endast existera under mycket speciella förhållanden. Om de skulle återfinnas på ytan av en neutronstjärna, som vissa forskare tror, då skulle de existera där det inte finns något tryck. Således skulle en strangelet aldrig kunna bli stabil på Jorden.

Nu är jag ingen partikelfysiker eller astronom. Jag är bara intresserad av naturvetenskap. Jag vet att hela grejen med att försöka återskapa förhållanden så som de var vid Big Bang på Jorden är en skrämmande tanke för många. Folk vet inte vad som kommer att hända, egentligen vet forskarna inte det heller. Men jag försäkrar att om det nu skulle vara så hemskt farligt som så många påstår så hade man aldrig byggt en 2,7 mil lång partikelacceleratortunnel, involverat 85 länder, 80 000 fysiker, och lagt ner massa miljoner Euro på att bygga hela saken, bara för att råka förstöra Jorden.

Ingen idé att grubbla sig sjuk över detta. Ta en fatalistisk inställning, ”händer det så händer det” ;-)

Källor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Safety_of_the_Large_Hadron_Collider
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangelets
http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_black_holes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation

Annonser

Solid-state hårddiskar (SSD)

Förra årets nobelpristagare i fysik gjorde upptäckter som ledde fram till den moderna hårddisken med roterande magnetiska skivor. Men nu börjar marknaden fyllas med så kallade Solid-state hårddiskar (SSD).

SSD står för Solid-state drive och förr kunde det syfta på alla lagringsenheter utan rörliga delar, så som flashminnen, RAM-minnen och så vidare. Nu för tiden menar man en ny typ av hårddisk som har en del fördelar gentemot traditionella hårddiskar. Bland annat är läshastigheten upp till hundra gånger snabbare än vanliga hårddiskar och närmast konstant; medan en vanlig hårddisk kan ha en mycket variabel hastighet beroende på filfragmentering och spin-up tider. Dessutom är de väldigt stabila, tysta och energisnåla. Problemet är bara det att de kostar väldigt mycket mer per gigabyte än vanliga hårddiskar. Ska marknaden helt gå över till SSD så måste de definitivt bli billigare!

MacBook Air har en SSD som tillval, och även Dell erbjuder SSD till sina kunder. Hittills finns det bara upp till 64 GB hårddiskar men BitMicro har lovat att leverera en 1,6 terabyte SSD till tredje kvartalet i år!

Ett annat problem som Solid-state hårddiskar måste övervinna är skrivtiden som är mycket slöare i förhållande till lästiden. Dessutom tål inte Solid-state diskar att skrivas om lika många gånger som en standard hårddisk.

Nobelpristagarna i fysik 2007 fick priset precis i tid innan deras uppfinning utfasas…

Läs mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive

Vart tog våren vägen?

Ibland undrar man varför man stannar kvar i Sverige. När vädret är som det är; kallt grått och trist. När det är mörkt ute och plugg och annat tvingar upp en varje morgon. Det är knappt man orkar, och det spelar ingen roll hur roligt man stundtals har det; för när stunden är över, då blir allting deprimerande igen. Egentligen borde man emigrera på vinterhalvåret, eller kanske bara halva vinterhalvåret så man får lite snö också. Men det är nästan så att man behöver emigrera för att även få snö. Här finns inget! Bara slask på sin höjd och leriga kullar. När man tror att man ser vårtecknen komma upp ur marken så kommer en frostnatt och effektivt dödar allt som trots allt letat sig fram ur myllan.

Om man bara var på en helt annan plats. Där man kunde gå i tunna bekväma kläder, känna solens strålar värma en. En svalkande dricka i ena handen, havets brus och doften av sommar. Någon som håller med?

När man är, för att använda klyschan, ”fattig student”, kommer man inte så långt utanför rikets gränser alla gånger…