A(H1N1)v infektion

Senaste uppdateringen från European Centre for Disease Control:

I EU och den Europeiska Frihandelssammanslutningens (EFTA) 31 länder, har 30 länder rapporterat sammanlagt  19 404 bekräftade laboratoriefall av den Nya influensan A(H1N1), inklusive 35 dödsfall. Från den 22 till den 23 juli 2009 har 1671 nya fall rapporterats från EU och EFTA.

Globalt finns 151 656 laboratoriebekräftade fall av A(H1N1) och 868 dödsfall kl 17:00 den 23 juli 2009. Av dessa återfinns 35 dödsfall i EU/EFTA området.

Källa:
ECDC Situation Report 23 juli 2009

Den Nya influensan A(H1N1) räknas som klass 6 pandemivarning på den 6-gradiga skalan av WHO, vilket innebär; ”pågående smittspridning/utbrott mellan människor i flera länder på åtminstone två kontinenter”. Det i sig betyder inte att smittan är farlig, bara att den sprider sig snabbt och lätt mellan människor.

Sverige har 390 laboratoriebekräftade fall medan Storbritanien har flest i EU/EFTA området med 11 159 fall varav 30 dödsfall. Övriga länder i EU/EFTA med dödsfall är Spanien, 4 och Ungern, 1. På fredagen aktiverade Karolinska Universitetssjukhuset sin pandemiplan.

Läs mer här:
http://www.smittskyddstockholm.se/

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to FurlAdd to Newsvine

Annonser